เนื้อเพลง Event

Event

เนื้อเพลง Event

Written by:ป๋ำ วัชราวลี
รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยู่จริง
รักที่ไม่เห็นไม่พบนั้นก็มีอยู่จริง
อยู่ที่ว่าใครจะทานต้านไหว
ส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจ
ผ่านมาแล้ว
ขออย่าเพิ่งไป
เชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มา
ฉันเชื่อว่ารักทุกรัก
ต้องมีเหตุการณ์
อาจจะดูเป็นบังเอิญ
เหมือนแค่ฝัน
เธอเชื่อไหม
หัวใจมีมากกว่านั้น
เรื่องแบบนี้
ต้องคอยเวลาเท่า
นั้นจริงจริง
ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน
มาความรักฉันไป
Oh I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม
เธออยู่ตรงที่ใด
ถ้าได้ยินแล้วก็ขอให้เดินผ่านมา
ได้ยินแล้วก็ขอให้รีบเข้ามา
เข้ามาลองเอามือวางที่หน้าฉัน
เธอเชื่อไหม
เรื่องหัวใจที่ตรงกัน
เธอเชื่อไหม
รักของฉันนั้นมีจริง
ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน
มาเอาความรักฉันไป
Oh I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม
เธออยู่ตรงที่ใด
เปิดมุมความรักให้ดี
ก่อนจะเจอมุมที่ดี
และที่เธอจะรู้วิธี
ดูแลคนที่ห่วง
จะไม่ปล่อยให้ใครใครต้องเดา
จะไม่ปล่อยให้ในมือต้องเหงา
รักของเรา
ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน
มาความรักฉันไป
I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม
เธออยู่ตรงที่ใด
ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน
มาความรักฉันไป
I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม
เธออยู่ตรงที่ใด
***Lyrics are from third-parties***